IB TEAM

VOJAČKA 68
22314, KRNJEŠEVCI

phone Telefoni:
   022 391 208

email ibteam@verdesokovi.net
  


Lista proizvoda:

  • SOKOVI OD VOĆA I POVRĆA

Opisi proizvoda :

  • VOĆNI SOKOVI "VERDE"TERRA FLORANECTAR-SOKOVI